publication . Master thesis . 2014

Literacy og integrering : språkopplæring for minoritetsspråklege vaksne med liten skulebakgrunn i lys av kritisk pedagogikk

Askeland, Olaug;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 25 Nov 2014
  • Country: Norway
Abstract
Oppgåva omhandlar språkopplæring for vaksne innvandrarar med særleg fokus mot deltakarar med liten skulebakgrunn frå heimlandet. Språklæring er i dag framheva som eit viktig integreringspolitisk verkemiddel. Integrering som eit fleirtydig og verdilada omgrep med ulike tilnærmingar til graden av tilpassing mellom minoritetar og majoritet vert drøfta. Literacy, som eit komplekst og mangesidig kompetanseomgrep vert brukt som ein innfallsvinkel til språkopplæringa si rolle. Oppgåva vurderer særleg på kva måte kritisk literacy er viktig som del av språkopplærings- og integreringsprosessen for minoritetsspråklege vaksne med liten skulebakgrunn. Designet for oppgåva er...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: pedagogikk, spesialpedagogikk, minoriteter, minoritetssprråklige, voksne, voksenopplæring, språklæring, :Social science: 200::Education: 280 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue