Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
ZENODO
Article . 2023
License: CC BY
Data sources: ZENODO
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN POPÜLER KÜLTÜR VE HALK KÜLTÜRÜNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Authors: Dağ, Ömer Faruk;

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN POPÜLER KÜLTÜR VE HALK KÜLTÜRÜNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Abstract

Kültür, diğer pek çok bilimde olduğu gibi coğrafya içinde de kendine önemli bir yer bulur. Özellikle son yıllarda Türkiye’de kültür coğrafyasına ilişkin çalışmaların sayısı artmış, Coğrafya Dersi Öğretim Programında (CDÖP) kültür coğrafyası konularına daha çok yer verilmiş ve üniversitelerde de kültür coğrafyası dersleri okutulmaya başlanmıştır. Bu çalışmada coğrafya öğretmenlerinin genelde kültür özelde ise popüler kültür ve halk kültürüne ilişkin görüşleri ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde araştırma grubundan popüler kültür ve halk kültürü konularının Coğrafya konuları içindeki yeri, öğretim programlarında ve ders kitaplarındaki durumuna yönelik görüşleri ortaya konulmaktadır. Bu çalışmada verilerin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi, verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Odak grup görüşmesi soruları iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, öğretmenlerin demografik bilgilerini içeren sorular bulunmaktadır. İkinci bölüm ise konuyla ilgili açık uçlu sorulara ayrılmıştır. Çalışmada elde edilen verilere göre öğretmenler popüler kültürü, tüketimi esas alan, geçici bir kültür olarak ifade etmektedirler. Halk kültürünü ise üretimi esas alan, binlerce yıllık geçmişe sahip olup toplumların yerel kimlikleri olarak kabul etmektedirler. Aynı zamanda araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu, gelecekte halk kültürünün varlığını kaybedeceğini, kültürün canlı bir olgu olarak gelişerek değişeceğini öngörmektedir.

Keywords

Halk Kültürü, Popüler Kültür, Coğrafya Dersi Öğretim Programı, Coğrafya Ders Kitapları, Coğrafya Öğretmenleri

38 references, page 1 of 4

1.1. Coğrafya Dersi Öğretim Programında (CDÖP, 2018) Kültür Konularının Yeri

4.4. CDÖP (2018) ve Coğrafya Ders Kitaplarında Popüler Kültür ve Halk Kültürü

Arabacı, H. S. (2022). Meb,10. sınıf coğrafya ders kitabı. Yıldırım Yayınları.

Baranaydın, M., Aydın, Y., Tekbaş, G. (2022). MEB, 11. sınıf coğrafya ders kitabı. Gün Yayıncılık.

Bloor, M., & Wood, F. (2006). Phenomenological methods. In keywords in qualitative methods. 129-131. London: SAGE Publications Ltd. doi:10.4135/978.184.9209403

Coğrafya Dersi Öğretim Programı (CDÖP), (2005). MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB).

Coğrafya Dersi Öğretim Programı (CDÖP), (2018). MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB).

Coşgun, M. (2012). Popüler kültür ve tüketim toplumu, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1/1, 837-580.

Çalış, G & Hayır Kanat, M. (2022). Türkiye'de kültür coğrafyası çalışmaları: google akademik veri tabanına göre. Ulak Bilge Sosyal Bilimler Dergisi. (73), 643-682.

Çokluk, Ö., Yılmaz, K & Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 4/1, 95-107

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.