Download Results
7 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2018
  Open Access
  Authors:
  Morales, Yvets; Maldonado, Efendy;
  Publisher: Universidade Caixias do Sul

  O artigo propoe uma reflexao sobre as dimensoes, categorias de analise e caminhos transmetodologicos para pensar e refletir sobre a cidadania comunicativa de sujeitos travestis em Porto Alegre, RS – Brasil. A partir de pesquisa exploratoria foram possiveis encontros e d...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ULVİ̇, Ali̇; YİĞİT, Abdurrahman Yasin;
  Publisher: Murat YAKAR

  Günümüzde kaynaklarincelendiğinde “kültür kavramı”; tarih, din, mimari yapı, sanat,  dil vb.birçok alanı içine alan geniş bir kavramdır. Kültür bir toplumun uzun yıllarsonunda oluşan yaşanmışlıkların bir birikimdir ve nesilden nesile aktarılarakdevam etmektedir. Bir top...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ŞENOL, Halil İbrahim; KAYA, Yunus;
  Publisher: Murat YAKAR

  3Bşehir modeli temel olarak şehrin dijital platformda gerçeğe yakın bir modeliolarak tanımlanabilir. Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte 3Bşehir modelleri afet yönetimi, mekansal veri altyapılarının ve belediye imarplanlarının oluşturulması gibi birçok alan...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  KAYA, Yunus; ŞENOL, Halil İbrahim; MEMDUHOĞLU, Abdulkadir; AKÇA, Şeyma; ULUKAVAK, Mustafa; POLAT, Nizar;
  Publisher: Murat YAKAR

  Büyükalanlara ilişkin alan ve hacim hesapları uzun zamandır klasik yöntemlerleyapılmaktadır. Ancak klasik yöntemlerle hacim hesabı çalışmalarındaki araziuygulamalarında genellikle üç veya daha fazla kişiye ihtiyaç duyulmaktadır.Ayrıca klasik yöntemle ulaşılması uzak vey...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  YAKAR, İrem; BİLGİ, Serdar;
  Publisher: Murat YAKAR

  Kültürel miras, bir toplumun yüzyıllar içerisinde oluşturmuş olduğu medeniyetin somut veya soyut olarak ortaya koyulduğu değerlerin tümünün bir ifadesidir. Kültürel miras içerisinde sayılabilecek somut kavramlardan önemli bir tanesi de tarihi eserlerdir. Ancak bu tarihi...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  UYSAL, Murat; YİĞİT, Abdurahman Yasin;
  Publisher: Murat YAKAR

  Teknolojiningelişmesiyle birlikte gelişen veri toplama yöntemleri yer yüzeyine dair dahafazla bilgi elde etme imkânı sunar. Elde edilen verilerdeki yoğunluk, buveriler içindeki anlamlı olanlarının çıkarımını mecbur kılmıştır. Daha önceleriistenilen detayların çıkarımı o...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  AKSU ÇAM, Çiğdem; UYGUR, Ezgi;
  Publisher: Aksaray Üniversitesi

  Türkiye’de konut üretimi dönemler ve konut sunum biçimleri kavramsallaştırması üzerinden değerlendirildiğinde 2000’li yıllara kadar “gecekondu” tarzı konut sunum biçiminin özellikle büyük kentlere damga vurduğu görülür. Gecekondu bir yandan, önceleri kente yeni göçenler...

7 research outcomes, page 1 of 1
Last index information