Download Results
28 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  CEYLAN, Yasemin;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Günümüzde işletmelerin çevresel hassasiyet ve uygulamalarının en somut göstergesi, sahip oldukları eko etiketlerdir. Eko etiketler bağımsız kuruluşlar tarafından, belirli şartları yerine getirmeleri karşılığında işletmelere verilmektedir. İşletmeler almış oldukları eko ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  KOMŞU, Ufuk;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Bu çalışmada, özellikle Fransız devrimi sonrasındaki modernist yapılanmada toplumsal dinamikleri ve değişimleri yönlendiren iki etken olan “ideoloji”ler ve “kitle iletişimindeki teknolojik gelişmeler”e ilişkin farklı görüşlerin değerlendirmeleri ele alınarak birbirleriy...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  SAMIRKAŞ KOMŞU, Meryem; AKBOZ, Ayşe;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Küreselleşme ile bilgi teknolojileri ve iletişimde meydana gelen gelişmeler, tüketime de yansımış ve alternatif bir tüketim kanalı olarak internet üzerinden tüketim ortaya çıkmıştır. Gelişen teknoloji ile mal ve hizmet çeşitliliği artmış, tüketicilerin birçok ürüne eriş...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  KALE, Anıl; AKGÜNDÜZ, Yılmaz;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Bu araştırmanın amacı otel çalışanlarının iş stresleri, işten ayrılma niyetleri ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu kapsamda Mersin’de faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgeli Konaklama İşletmelerinin çalışanlarından anket formu ara...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  SAMIRKAŞ, Mustafa Can;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Enflasyon ve Faiz oranı değişkenlerin arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için enflasyon ve faizin birbirini hangi yönde ve ne düzeyde etkilediğinin bilinmesi önemlidir. Faiz oranı ve enflasyon ilişkisi ekonomi bilimi açısında da uzun süredir üzeri...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  GÖNEN, Tuba;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Psikolojik sağlamlık; dayanıklılık, direnç, iyileşme yeteneği olarak ifade edilmektedir. Tükenmişlik ise; fiziki yıpranma, ümitsizlik, çaresizlik ve hayal kırıklığı olarak ifade edilmektedir. Psikolojik sağlamlık ve tükenmişlik kavramları tüm çalışanlar için olduğu gibi...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  MAVUŞ, Fatıma Betül;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Cultural heritage is the tangible and intangible values that societies transfer and leave to future generations. Knowing, living and protecting this heritage that expresses common histories is the main goal of cultural heritage management. In this study, by explaining t...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÖZKAN, Meryem Ezgi;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Günümüzde bireylerin, mevcut sağlık durumunu destekleyici ve tedavi edici hizmetleri sunan sağlık turizmi, bu hizmetlerin yanı sıra estetik kaygısı olanların ve ruhsal dengeye sahip olmak isteyenlerin talepte bulunduğu bir sektör haline gelmiştir. Değişen insan ihtiyaç ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  ŞENER, Süreyya; BALLI, Erdinç;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  İnsanlar yaşamlarının büyük bir bölümünü iş yerlerinde geçirseler de yaşam, kişinin işte ve iş dışında geçirdiği zamanın bütünüdür. Yapılan araştırmalar iş hayatında edinilen çeşitli duygulanımların iş dışı hayatı etkilediğini ve iş dışında edinilen duygulanımların da k...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  DOĞRUOL, Diler;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Ülke ekonomilerinde önemli bir yere sahip olan turizm sektörü, kriz dönemlerinden hızlı bir şekilde etkilenmektedir. Kendi içinde kriz yaşayan veya dünyadaki krizlerden etkilenen ülkeler, yabancı turist sayılarında ve buna paralel olarak turizm gelirlerinde zaman zaman ...

28 research outcomes, page 1 of 3