search
Include:
38 Research products, page 1 of 4

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  CEYLAN, Yasemin;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Günümüzde işletmelerin çevresel hassasiyet ve uygulamalarının en somut göstergesi, sahip oldukları eko etiketlerdir. Eko etiketler bağımsız kuruluşlar tarafından, belirli şartları yerine getirmeleri karşılığında işletmelere verilmektedir. İşletmeler almış oldukları eko ...

 • Publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  KOMŞU, Ufuk;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Bu çalışmada, özellikle Fransız devrimi sonrasındaki modernist yapılanmada toplumsal dinamikleri ve değişimleri yönlendiren iki etken olan “ideoloji”ler ve “kitle iletişimindeki teknolojik gelişmeler”e ilişkin farklı görüşlerin değerlendirmeleri ele alınarak birbirleriy...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  SAMIRKAŞ KOMŞU, Meryem; AKBOZ, Ayşe;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Küreselleşme ile bilgi teknolojileri ve iletişimde meydana gelen gelişmeler, tüketime de yansımış ve alternatif bir tüketim kanalı olarak internet üzerinden tüketim ortaya çıkmıştır. Gelişen teknoloji ile mal ve hizmet çeşitliliği artmış, tüketicilerin birçok ürüne eriş...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  KALE, Anıl; AKGÜNDÜZ, Yılmaz;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Bu araştırmanın amacı otel çalışanlarının iş stresleri, işten ayrılma niyetleri ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu kapsamda Mersin’de faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgeli Konaklama İşletmelerinin çalışanlarından anket formu ara...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  SAMIRKAŞ, Mustafa Can;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Enflasyon ve Faiz oranı değişkenlerin arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için enflasyon ve faizin birbirini hangi yönde ve ne düzeyde etkilediğinin bilinmesi önemlidir. Faiz oranı ve enflasyon ilişkisi ekonomi bilimi açısında da uzun süredir üzeri...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  MAVUŞ, Fatıma Betül;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Cultural heritage is the tangible and intangible values that societies transfer and leave to future generations. Knowing, living and protecting this heritage that expresses common histories is the main goal of cultural heritage management. In this study, by explaining t...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  GÖNEN, Tuba;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Psikolojik sağlamlık; dayanıklılık, direnç, iyileşme yeteneği olarak ifade edilmektedir. Tükenmişlik ise; fiziki yıpranma, ümitsizlik, çaresizlik ve hayal kırıklığı olarak ifade edilmektedir. Psikolojik sağlamlık ve tükenmişlik kavramları tüm çalışanlar için olduğu gibi...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  ÖZKAN, Meryem Ezgi;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Günümüzde bireylerin, mevcut sağlık durumunu destekleyici ve tedavi edici hizmetleri sunan sağlık turizmi, bu hizmetlerin yanı sıra estetik kaygısı olanların ve ruhsal dengeye sahip olmak isteyenlerin talepte bulunduğu bir sektör haline gelmiştir. Değişen insan ihtiyaç ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  BABUR, Yusuf;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  Metaverse, insanların sosyalleşebileceği, etkileşimde bulunabileceği, fiziksel evrende yaşanan aktivitelerin dijital ortamda deneyimlenmesini sağlayan bir sanal evrendir. Fiziksel evrende deneyimlenen turistik deneyimin sürekli gelişen teknoloji ve bilimle sanal evrende...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  ŞENER, Süreyya; BALLI, Erdinç;
  Publisher: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

  İnsanlar yaşamlarının büyük bir bölümünü iş yerlerinde geçirseler de yaşam, kişinin işte ve iş dışında geçirdiği zamanın bütünüdür. Yapılan araştırmalar iş hayatında edinilen çeşitli duygulanımların iş dışı hayatı etkilediğini ve iş dışında edinilen duygulanımların da k...