Download Results
17 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ELVAN, Özlem;
  Publisher: Hüseyin SELVİ

  Kamusağlık hizmetleri, birinci basamak sağlık kuruluşları olarak sağlık ocakları veana-çocuk sağlığı merkezlerini, ikinci basamak sağlık kuruluşları olarak devlethastanelerini, üçüncü basamak sağlık kuruluşları olarak Sağlık Bakanlığı’na veüniversitelere bağlı eğitim ve...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  AKTAŞ, Hakkı;
  Publisher: Hüseyin SELVİ

  Sağlıkokuryazarlığı; “okuryazarlıkla bağlantılı, insanların sağlıklarıyla ilgiliolarak günlük yaşamlarında karar almak, yaşam kalitelerini yükseltmek vesürdürmek için sağlıklarını geliştirme ve hastalıklarını önleme amacıylagerekli sağlık bilgisine erişme, anlama, değer...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  UÇKAÇ, Kezban; BAHAR, Leyla;
  Publisher: Hüseyin SELVİ

  Demans hastalığı ve en sık görülen tipi olan Alzheimer hastalığı; progresif bir süreç izleyen geri dönüşsüz bir hastalık olup, kazanılmış davranışlar ve sosyal becerilerde bozulma, bilinç bozukluğu, problem çözme yetisinde azalma, günlük yaşam aktivitelerini yapamama gi...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  MÜFTÜOĞLU, Selen; KARATAŞ, Yahya Faruk;
  Publisher: Hüseyin SELVİ

  ÖZET: Amaç: Bu çalışma; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin yeme farkındalığı durumlarının saptanması amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, çalışmaya katılmaya gönüllü olan 219’u kadın, 57’si erkek olmak üzere 276 öğrenci ...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Portuguese
  Authors:
  Michel de Oliveira; Ana Carolina Lima Santos;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universidade de Caxias do Sul - UCS

  No projeto Ausencias, realizado entre 2006 e 2012, o fotografo Gustavo Germano se apropriou e reencenou fotografias de familia de algumas pessoas que perderam pais, conjuges e/ou filhos (mortos e desaparecidos) durante os regimes militares na Argentina e no Brasil. O pr...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÜSTÜNDAĞ, Alev;
  Publisher: Hüseyin SELVİ

  Çocukların bakış açılarına göre “sağlıklı” ve “hasta” kavramlarının Çiz ve Yaz Tekniği kullanılarak kavramsallaştırılması ve karşılaştırılması amacıyla yapılan bu araştırma karma bir çalışma olarak yürütülmüştür. 10 ve 15 yaş grubu ile sınırlandırılan bu araştırmada hem...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ALCAN, Veysel;
  Publisher: Hüseyin SELVİ

  Fizyoterapistlerden kişilerin sağlık sonuçlarını en üst düzeye çıkarmak için araştırma kanıtlarını klinik karar verme süreçlerine dâhil etmeleri beklenmektedir. Fakat yapılan araştırmalarda bilgi ve yeterlilik düzeylerindeki eksiklik, tutum değiştirme ile ilgili sorunla...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  MENGİ, Tufan; SELVİ, Hüseyin;
  Publisher: Hüseyin SELVİ

  Apart from the difficulties experienced in the preparation of multiple-choice items in a qualified manner, it does not seem possible to apply these items in large groups, to score them, and to calculate item and test statistics without technological aids. Therefore, in ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ŞENOL, Sefika Pınar; TUNÇTAN, Bahar;
  Publisher: Hüseyin SELVİ

  İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde tıp ve eczacılık iç içedir. Hipokrat'ın ünlü aforizmalarından bazıları doğrudan doğruya eczacılığı ilgilendiren bilgileri içermektedir. Eczacılık mesleği zamanla tıptan ayrılarak kendi misyonunu oluşturmuştur. İlk zamanlarda ecza...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  UÇKAÇ, Kezban;
  Publisher: Hüseyin SELVİ

  Yeni tip koronavirüs (COVID-19) fizyolojik problemlerle birlikte psikolojik ve davranışsal sorunlara da neden olmaktadır. Bu çalışmada, Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinde uzaktan eğitimin, pandemi sürecine bağlı gelişen öğrenci duygu ve davranışları üzerindeki etkileri...

17 research outcomes, page 1 of 2