Download Results
117 research outcomes, page 1 of 12
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  TOKUR, Behlül;
  Publisher: Özcan GÜNGÖR

  Kitap Değerlendirmesi

 • publication . Article . 2019
  Open Access Arabic
  Authors:
  Behlül Tokur;
  Publisher: Journal of Analytic Divinity

  Kitap Değerlendirmesi

 • publication . Article . 2018
  Open Access Arabic
  Authors:
  Ozcan Gungor;
  Publisher: Journal of Analytic Divinity

  Dergimizin bu ikinci yıl ve ikinci sayısı özel bir sayı olarak Sosyolojik Kur'an Okumaları sayısı olarak özel hazırlanmıştır. İlgililere faydalı olması dileklerimizle.

 • publication . Article . 2019
  Open Access Arabic
  Authors:
  HÜSEYİN ŞIRA;
  Publisher: Journal of Analytic Divinity

  Bu kitap incelemesinde Son Hâfız-ı Kütüplerden şâir Bekir Sıdkı Sencer'in hayatı, şahsiyeti ve eserlerinin anlatıldığı bir biyografi çalışmasının tanıtımı ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  GÜNGÖR, Ozcan;
  Publisher: Özcan GÜNGÖR

  Dergimizin ikinci sayısı yayınlanmıştır. 

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gungor, Ozcan;
  Publisher: Özcan GÜNGÖR

  This second year and second volume of our journal has been specially prepared as a special number of  Sociological Qur'anic Studies. We wish that it will be useful to the interested partners.

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  GUNGOR, Ozcan;
  Publisher: Özcan GÜNGÖR

  This second year and second volume of our journal has been specially prepared as a special number of  Sociological Qur'anic Studies. We wish that it will be useful to the interested partners.

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ŞIRA, Hüseyin;
  Publisher: Özcan GÜNGÖR

  Bu kitap incelemesinde Son Hâfız-ı Kütüplerden şâir Bekir Sıdkı Sencer'in hayatı, şahsiyeti ve eserlerinin anlatıldığı bir biyografi çalışmasının tanıtımı ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  ŞIRA, Hüseyin;
  Publisher: Özcan GÜNGÖR

  Mektupyazımı edebiyat tarihimiz boyunca klasik anlamda nesrü’l-inşâ, inşâ, münşeat vemürâselât gibi adlar altında gerçekleşmiştir. Yenileşme dönemi edebiyatkavramlarıyla birlikte mektup kelimesi tedavüle girmiştir. Günümüzde ise artık mektubunyerini teknolojinin gelişme...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Arabic
  Authors:
  Mahamadou KEITA;
  Publisher: Journal of Analytic Divinity

  Bu makale, Yusuf Hattâr Muhammed'in el-Mevsû'atu's-Yûsufiyye fî beyâni edilleti's-sûfiyye (Dımaşk, 2002) adlı eserini tanıtmaya yönelik yazılmıştır. Kısa  bir giriş ve bilgilendirmeden sonra kitabın tasnifi esas alınarak gerekli tanıtım ve değerlendirmeler yapılmış, ese...

117 research outcomes, page 1 of 12
Last index information