Download Results
265 research outcomes, page 1 of 27
 • publication . Article . 2015
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Radislava Shevchenko-Perepelkina; Vladimir Karpov;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Одеський національний економічний університет

  У статті започатковано осмислення теоретичних та практичних проблем розрахунків ефективності проекту. На прикладах наведений розрахунок чистого дисконтованого доходу для різних за характером варіантів грошового потоку проектів.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Pudycheva, Halyna;
  Publisher: Одеський національний економічний університет

  У статті розглянуто основні передумови розвитку енергетичної логістики в Україні. Наведено визначення понять «логістика» та «енергетична логістика». Проаналізовано особливості енергетичних потоків. Визначено систему принципів енергетичної логістики та основні причини за...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Bohatyriev, Igor;
  Publisher: Одеський національний економічний університет

  У статті досліджено еволюцію міжнародних фінансів. Проаналізовано методології ідентифікації окремих періодів розвитку міжнародних фінансів та їх подальшого перетворення в систему спільних поглядів. Виокремлено принципи побудови логічної схеми та обґрунтування еволюційни...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Konstantin Matusevich;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Одеський національний економічний університет

  В статье рассмотрено становление названия экономической науки и его изменения., состав., строение предметного пространства и некоторые парадигмальные направления развития0, Новые идеи и научные взгляды сопровождаются методологическими изысканиями нового качества экономи...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Karpov, Vladimir;
  Publisher: Одеський національний економічний університет

  В статье рассмотрены теоретические вопросы соотношения спроса и предложения по фазам экономического цикла со средней длиной волны, характерные для национального цикла деловой активности. На основе построения математических моделей цикличности внутреннего валового продук...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Slutskyi, Yevhen;
  Publisher: Одеський національний економічний університет

  У статті досліджено сучасні напрямки розвитку оцінки в бухгалтерському обліку. Розглянуто особливості історичного формулювання економічної категорії «оцінка» при здійсненні господарських операцій. Обґрунтовано необхідність подальшого вивчення «оцінки» як методу бухгалте...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Shapovalova, Inesa;
  Publisher: Одеський національний економічний університет

  У статті розглянуто теоретико-методологічні основи формування стратегічного набору підприємства в системі менеджменту якості з метою підвищення ефективності прийняття стратегічних рішень і зміцнення фінансово-економічної рівноваги. Досліджено стратегічний набір як ефект...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Mykhailo Sverdan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Одеський національний економічний університет

  В статье исследованы финансовое содержание налога на богатство и предпосылки его введения. Рассмотрены особенности функционирования налога на богатство в условиях рыночной социально ориентированной экономики. Определена наиболее важная специфика функционирования налога ...

  Add to ORCID
 • У статті досліджено особливості застосування моделі управління інтелектуальною власністю підприємства на засадах процесного підходу. Запропоновано склад фахівців підрозділу інтелектуальної власності та визначено їхні основні управлінські функції. Розроблено основні напр...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Korniyenko, Oksana; Koshara, Ekaterina;
  Publisher: Одеський національний економічний університет

  The questions of intensification of Ukrainian regions socio-economic development are considered in the article. The principles of seaports functioning and development and increasing their competitiveness are formulated. The experience of international practice for susta...

265 research outcomes, page 1 of 27