Download Results
28 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ALPARSLAN, Görkem Utku;
  Publisher: Yildiz Technical University

  Leonardoda Vinci İtalyan ressam, düşünür, hezarfen ve mühendistir. O, Hegel’in “dehasanatçı” tanımına birebir uymaktadır. Yaşamı boyunca asla dogmalara boyuneğmemiş ve kendi çizgisinde yoluna devam etmiştir. Onun çizgisi kuşkusuzhakikati aramak ve onun işçiliğini yapmak...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  YAMAN, Barış;
  Publisher: Yildiz Technical University

  Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin oyunla öğretim ile ilgili algılarını metaforlar yardımıyla incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 2019/2020 eğitim öğretim yılında Malatya ili Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde görev yapan 173 sınıf öğretmeninin katılımıyla gerç...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  YETGİN, Nur Beniz; YEŞİLYURT, Yrd. Doç. Dr. Mustafa;
  Publisher: Yildiz Technical University

  Bu çalışma ilköğretim 3 ve 4. sınıföğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarını ölçen ve bu ölçümü sistemeleştirisi için yapan bir ölçek geliştirerek, sistemin aksak yönleriniincelemek ve neden milli bir eğitim sistemi edinmemiz gerektiği ile ilgiliinceleme yapmak...

 • publication . Article . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Yesilyurt, Mustafa; Dogan, Mustafa; Acar Ilhan, Sinur;
  Publisher: Yildiz Technical University

  In the research the effect of computer aided instruction on student attitudes towards the lesson in the fields of physics, chemistry, biology and mathematics has been searched. In this research, studies which were made between 2002 – 2011 years in physics, chemistry, bi...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  SÖKMEN, Yavuz; YILDIRIM, Gökhan; KÖK, Mehmet;
  Publisher: Yildiz Technical University

  Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin öğrenme ortamlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yaklaşıma göre yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak a...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  GURBETOĞLU, Ali; GENÇ YÜCEL, Betül;
  Publisher: Yildiz Technical University

  Eğitim kurumlarında uygun liderlik anlayışı bireysel ve kurum hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıran bir etkendir. Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim veren kurumlarda görev yapan öğretmenlerin iş doyum düzeyleri ile kurum yöneticilerinde algıladıkları liderlik stiller...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  VAROL, İpek; ÂLÂ, Selinay; ETİ, Mine;
  Publisher: Yildiz Technical University

  Bu araştırma, okul öncesinde Türkçe etkinlikleri içerisinde önemli bir yeri olan hikayeleri çocuklara anlatırken farklı anlatım tekniklerini kullanmanın çocukların dikkat süresi üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemek için yapılmıştır. Araştırmanın hikaye anlatımı...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  TUĞLUK, Mehmet Nur; ÖZKAN, Banu;
  Publisher: Yildiz Technical University

  Araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanımları, göstergeleri 21. Yüzyıl becerileri açısından analiz etmektir. Araştırmada, Okul Öncesi Eğitimi Programının 21. Yüzyıl becerileri açısından içerik analizinin yapılması am...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ERGÜL, Ebru; MUTLU, Melis; USTA, Büşra; ÇELEBİ, Ceylan;
  Publisher: Yildiz Technical University

  Bu çalışmanın amacı,2009-2019 yılları arasında Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında yürütülenlisansüstü tezleri yıllara, tez türüne, enstitü türüne, üniversiteye, hedefkitleye, yönteme, tez konularına göre sınıflandırma yaparak değerlendirmektir. Araştırmades...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÇİFTCİ, Cavide;
  Publisher: Yildiz Technical University

  Küreselleşmenin bir sonucu olarak toplumda ve eğitimanlayışlarında hızlı değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler ülkelerin eğitimprogramlarına sadece akademik bilgiyi değil aynı zamanda öğrencilerin 21.yüzyılda karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkabilmeleri için ge...

28 research outcomes, page 1 of 3