Download Results
52 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  TUĞLUK, Mehmet Emin;
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)

  Eser, Adıyaman ili ve yöresi ağızları üzerine hazırlanmış müstakil ilk ağız sözlüğü olması bakımından Adıyaman yöresine ait söz varlığının tespitinde büyük bir boşluğu doldurmuştur.

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  KARAKAŞ, Ayhan; GÜNGÖR, H. Yusuf;
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)

  Bu çalışmanın amacı, turizm eğitim alan öğrencilerin helal konseptli otellere bakış açısını belirlemek ve bu bakış açısının dindarlık algısı ve davranışlarına göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Bu çalışma nicel bir araştırma olup, veri toplama tekniği olarak a...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  DURAK, İsmail; ALTINIŞIK, Said; KARAGÖZ, Yalçın;
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)

  Bu araştırmada iş-aile çatışması, tükenmişlik ve iş memnuniyeti arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca, iş-aile çatışması ile iş memnuniyeti arasındaki ilişkide tükenmişliğin aracı bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma kapsamında özel sektör çalışanlar...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  SEZER, Özcan; BÜYÜKPINAR, Rabia;
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)

  Küreselleşme süreci ile birlikte geleneksel kamu yönetimi anlayışından yeni kamu yönetimi anlayışına geçişin önemli uygulama alanlarından biri de yerelleşme politikaları olmuştur. Türkiye’de liberal ekonomiye geçiş Anavatan Partisi (ANAP) iktidarı döneminde hız kazanmış...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  DAĞLI, Hacı;
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)

  Bu çalışmada, Güney-Doğu (ÖzbekTürkçesi, Uygur Türkçesi) ile Güney-Batı (Oğuz) (Türkiye Türkçesi, AzerbaycanTürkçesi, Türkmen Türkçesi ve Gagauz Türkçesi) Grubu Türk Lehçelerinin şartlıbirleşik cümle yapıları açısından karşılaştırılması yapılmış, ortak ve farklıyönleri ...

 • publication . Article . 2017
  Open Access
  Authors:
  KARAKAŞ, Ayhan;
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)

  Bu çalışmanın amacı Ahilik teşkilatı ve işleyişi,bulunduğu devirdeki sosyal, ekonomik ve iş hayatının düzenlenmesine etkilerihakkında bilgi vermektir. Araştırma bir literatür çalışmasıdır. Ahîlik, hemkendi iç dinamikleri açısından ticarî alanda bir kontrol mekanizması s...

 • publication . Article . 2020
  Open Access
  Authors:
  Ramazan Şengül;
  Persistent Identifiers
  Publisher: International Journal of Western Black Sea Social and Humanities Sciences

  Bilgi edinme hakkının genel bir hak olarak düzenlenmesi son dönemlerde oldukça yaygınlaşmaktadır. Kamu yönetim faaliyetlerinin toplum tarafından denetlenmesinde ve yönetsel hesapverebilirliğin tesisinde bilgi edinme hakkı oldukça işlevsel etkilere sahiptir. Bununla birl...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Saadet Pınar Temizkan; Yunus Özhasar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)

  Internet, turizmi en fazla etkileyen teknolojilerin basinda gelmektedir. Bu teknoloji turizmi bircok yonuyle etkiledigi gibi seyahat acentalarini da etkilemektedir. Seyahat acentalarinin internet ile iliskisinin bir boyutunu da web sitesi kullanimi olusturmaktadir. Nite...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  KETBOĞA, Metin;
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)

  The aim of thisstudy is to determine the foreign exchange risks arising from foreign trade andto investigate the foreign exchange risk protection methods and to offersolutions to these risks. In the study, intially exchange rate volatility and its effects which experien...

 • publication . Article . 2020
  Open Access
  Authors:
  Umut Çevik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: International Journal of Western Black Sea Social and Humanities Sciences

  Antik çağdan itibaren Karadeniz’in önemli bir liman kenti olan Sinop, Anadolu’dan Karadeniz’e ya da Karadeniz’den Anadolu’ya açılan göç yollarının kilit taşlarından biri olmuştur. Bu özelliğini Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşması neticesinde de d...

  Add to ORCIDorcid
52 research outcomes, page 1 of 6