behinger/etcomp: Paper Published in PeerJ

Software OPEN SOURCE
Ehinger, Benedikt; K Gross; IngaIbs;
(2019)

<p>Our paper was published in peerj: <a href="https://peerj.com/articles/7086/">https://peerj.com/articles/7086/</a></p>
Share - Bookmark

  • Download from
    Zenodo via Zenodo (Software, 2019)
  • Cite this software