Τεχνοοικονομική μελέτη για την κατασκευή διασυνδεδεμένου υβριδικού συστήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Software Greek OPEN
Χρόνης, Δημήτριος;
(2014)
  • Subject: Υβριδικά συστήματα | Βιομηχανικά κτίρια | 621.31 | Hybrid systems | HOMER program

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η δυνατότητα δύο υβριδικών συστημάτων να καλύψουν το ηλεκτρικό φορτίο ενός συγκροτήματος πέντε βιομηχανικών κτηρίων συνδεδεμένων στο εθνικό δίκτυο. Aim of this project is to examine the possibility of two hybrid energy syst... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Nemertes via Nemertes (Software, 2014)
  • Cite this software