C-Coupler

Software OPEN SOURCE
Liu, Li; Zhang, Cheng; Li, Ruizhe; Wang, Bin;
(2018)
  • Publisher: Figshare
  • Related identifiers: doi: 10.5281/zenodo.1283512
  • Subject: Ecology | user-friendly community coupler | Neuroscience | Sociology | Physiology | model | C-Coupler
    • FOR: 69999 Biological Sciences not elsewhere classified | 29999 Physical Sciences not elsewhere classified | 39999 Chemical Sciences not elsewhere classified

<p>C-Coupler2: a flexible and user-friendly community coupler for model coupling and nesting.</p>
Share - Bookmark