Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Article

A clinically unsuspected nasopharyngeal sarcoidosis

TUĞRUL, Selahattin; GÖKTAŞ, Seda Sezen; ÖZÜCER, Berke; SÖNMEZ, Fatma Cavide; ÖZTURAN, Orhan;
Open Access
English
Publisher: İstanbul Üniversitesi
Abstract

Sarcoidosis is a multi-system disease which rarely involves the upper respiratory tract, leading to hoarseness, dysphagia, laryngeal paralysis, and upper airway obstruction. The Waldeyer's ring involvement in sarcoidosis is also very rare. In this article, we report a 32-year-old male case in whom a nasopharyngeal mass was detected based on the Waldeyer’s ring involvement due to sarcoidosis.

Sarkoidozis nadiren üst solunum yolunu tutarak ses kısıklığı, yutma güçlüğü, larengeal paralizi ve üst solunum yolunda tıkanıklığa yol açan multisistemik bir hastalıktır. Sarkoidozun Waldeyer halkası tutulumu da oldukça nadirdir. Bu yazıda, sarkoidoz nedeni ile Waldeyer halkası tutulumu olan, nazofarenkste kitle tespit edilen 32 yaşında bir erkek olgu sunuldu.

Subjects

Nazal tıkanıklık,nazofarenks,sarkoidozis, Nasal obstruction,nasopharynx,sarcoidosis

moresidebar