research data . Dataset . 2016

RDMA over Commodity Ethernet at Scale

Guo, Chuanxiong; Wu, Haitao; Deng, Zhong; Soni, Gaurav; Ye, Jianxi; Padhye, Jitu; Lipshteyn, Marina;
  • Published: 01 Jan 1970
  • Publisher: Association for Computing Machinery (ACM)