Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Report . 1981

Geomorfologiska kartbladet 18 D STORSJÖ : Beskrivning och naturvärdesbedömning

Borgström, Ingmar;
Open Access
Swedish
Published: 01 Jan 1981
Publisher: Stockholm
Abstract

Projektet Geomorfologisk kartering i fjällen genomfördes 1975-1983 och resulterade i 24 rapporter med tillhörande kartor. Rapporterna beskriver översiktligt området och dess terrängformer. Det finns även naturvärdesbedömningar och utpekande av geomorfologiskt värdefulla områden. Detta är en av rapporterna.

Subjects

Environmental Sciences, Miljövetenskap

moresidebar