Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digitala Vetenskapli...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Students’ and teachers’ perceptions of study methods in distance education

YILMAZ, IBRAHIM;

Students’ and teachers’ perceptions of study methods in distance education

Abstract

I denna uppsats redovisas elevers och lärares uppfattningar om arbetssätt som grupparbete i flippat klassrum i fjärrundervisning och närundervisning. Undersökningen genomfördes via en elevenkät och semistrukturerade intervjuer med lärare i gymnasieskola A i en stad i södra Sverige. Analysen av intervjuresultatet utfördes med de kvalitativa metoderna analytisk induktion och tematisk analys. Grundläggande statistikmetod användes för att analysera enkätens resultat. Enkät- och intervjuresultatet visade att majoriteten av eleverna och samtliga lärare är positiva till grupparbete i flippat klassrum i närundervisning. Däremot anser de inte att grupparbete under eget arbete i flippat klassrum i fjärrundervisning fungerar bra. Till skillnad från närundervisning finns det inte tillräcklig interaktion, kommunikation och feedback i fjärrundervisning, vilket leder till dålig kvalitet i undervisningen. Ett nytt arbetssätt behövs utvecklas med varierande undervisning som passar elevers lärande i fjärrundervisning.

Keywords

Arbetssätt, flippat klassrum, fjärrundervisning, fysik, gymnasieskolan, Pedagogical Work, Pedagogiskt arbete

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.