Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Bachelor thesis . 2016

Remote Education To Support Newcomer Pupils In Sweden

Ring, Carolina;
Open Access
English
Published: 01 Jan 2016
Publisher: KTH, Medieteknik och interaktionsdesign, MID
Country: Sweden
Abstract

In Sweden today there is an increase of newcomer pupils that need to be accommodated into the school system. This paper highlights remote education as a concept to support this process. Based on previous studies on videoconferencing and blended learning approaches as well as state of the art technology current remote education was explored. Conducted interviews and observations showed how technology is used in schools today through presentations, videos and tablet usage. They also explored the aspects of education that did not utilize technology e.g. whiteboards, physical material and the teachers’ use of the physical environment. A series of experiments were designed to transform specific aspects of the present teaching approaches into remote education. The study showed that the most important factor for remote education is to redesign todays face-to-face lessons based on the educational content. Physical practices will have to be transformed to fit the new format while already digital practices need fewer modifications. Remote education has the possibility to give pupils access to education otherwise unattainable. It could e.g. increase the number of mother tongue languages available to newcomer pupils and prevent pupils having to travel for their entitled education. Sverige har just nu en ökning av nyanlända elever som måste integreras in i skolsystemet. Denna rapport lyfter fjärrundervisning som ett koncept för att stödja denna process. Aktuella metoder för fjärrundervisning har utforskats genom tidigare studier om videokonferenser och blandade lärmiljöer (eng. blended learning) samt relevanta teknologier. Intervjuer och observationer utfördes för att studera hur teknik används i skolan idag genom till exempel presentationer, videoklipp och surfplattor. Dessa visade också vilken del av undervisningen som inte utnyttjade teknik; så som whiteboards, fysiskt material och lärarnas användning av den fysiska miljön. En serie experiment utformades för att omvandla nuvarande undervisningsmetoder för fjärrundervisning. Studien visade att det viktigaste för fjärrundervisning är att omforma dagens klassiska undervisning baserat på det pedagogiska innehållet. Fysiska metoder måste omformas så att de passar det nya formatet medan redan digitala metoder behöver färre modifieringar. Fjärrundervisning har möjligheten att ge elever tillgång till undervisning som annars vore omöjlig att få tillgång till. Det skulle till exempel kunna öka antalet tillgängliga språk i modersmålsundervisning för nyanlända elever samt förhindra att elever behöver resa för att få sin berättigade utbildning.

Subjects

Remote education, Videoconferencing, Mother tongue education, Newcomer pupils, Fjärrundervisning, Videokonferens, Modersmålsundervisning, Nyanlända elever, Human Computer Interaction, Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Related Organizations
14 references, page 1 of 2

1. Jale Aldemir and Jillian Ardley. 2014. UTILIZING VIDEOCONFERENCING TECHNOLOGY TO INSTRUCT REMOTE NON-TRADITIONAL TEACHER EDUCATION STUDENTS. Journal of Educational Technology Systems 42, 4: 383-403.

http://doi.org/10.2190/ET.42.4.e 2.

Louise Barkhuus and Goranka Zoric. 2014.

Watching the Footwork: Second-Screen Interaction at a Dance and Music Performance. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, ACM, 1305-1314.

http://doi.org/10.1145/2556288.2557369 Robert J Blake. 2009. The Use of Technology for Second Language Distance Learning. The Modern Language Journal 93: 822-835.

http://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2009.00975.x Matt Bower, Barney Dalgarno, Gregor E. Kennedy, Mark J W Lee, and Jacqueline Kenney. 2015.

http://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.03.006 Kim Feenstra Kuiper. 2015. Improving the Creative Processes in Remote Collaboration via Video Communication Identifying Problems and Designing a Solution.

Leonardo Giusti, Nicholas Wallen, Kotval Xerxes, Francis Zane, Amelia Schladow, and Federico Casalegno. 2012. Workspace Configurations: Setting The Stage For Remote Collaboration On Physical Tasks. Proceedings of the 7th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Making Sense Through Design, ACM, 351-360.

http://doi.org/10.1145/2399016.2399071 Lars-Olof Häll, Camilla Hällgren, and Tor Söderström. 2007. Elev-och lärarerfarenheter av fjärrundervisningen i Pajala.

Haris Pandza and Izet Masic. 2010. Distance Learning Perspectives. Acta Inform Med 18, 4: 229-232. http://doi.org/10.5455/aim.2010.18.229- 232 Riksdagen. 2015. Betänkande 2014/15:UbU3 Möjligheter till fjärrundervisning. Retrieved February 23, 2016 from http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Utskottensdokument/Betankanden/Arenden/201415/UbU3/ Riksdagen. 2015. Förordning (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning. [OpenAIRE]

Download from
lock_open
moresidebar