Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Bachelor thesis . 2022

Den digitala undervisningens påverkan på svenskämnets retorikmoment i gymnasieskolan : En studie om gymnasieelever och lärares upplevelser av undervisningen i retorik i samband med skiftet till digital- och fjärrundervisning under Covid-19 pandemin.

Ishak, Lana;
Open Access
Swedish
Published: 01 Jan 2022
Publisher: Mälardalens universitet, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Country: Sweden
Abstract

Studien syftar till att undersöka upplevelser och synpunkter hos 20 elever och två lärare gentemot digital- och fjärrundervisning i retorik på gymnasieskolan. Datainsamlingen består av en enkätundersökning som distribuerats till elever som studerat retorik samt intervjuer med två retoriklärare. Datainsamlingen visar att såväl lärare som elever har delade upplevelser av och synpunkter på undervisningen i retorik i digital form och genom fjärrundervisning. Medan de negativa erfarenheterna dominerar hos majoriteten av informanterna, visas även en positiv inställning gentemot digitaliseringen i undervisningen. Studien visar att majoriteten av informanterna håller med om att digitala undervisningsformer är gynnande för framtida undervisning i retorik, men däremot inte för att ersätta den ordinarie klassrumsundervisningen i helhet. 

Subjects

Retorik, digital undervisning, fjärrundervisning, distans, lärare, elev, gymnasieskolan, Sverige, coronapandemin, Pedagogy, Pedagogik, Languages and Literature, Språk och litteratur, Didactics, Didaktik

Related Organizations
Related to Research communities
moresidebar