Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Jaunimo imlumo gandams ypatumai (VPU studentų atvejis)

Authors: Milašienė, Nijolė;

Jaunimo imlumo gandams ypatumai (VPU studentų atvejis)

Abstract

Darbą atliko Vilniaus Pedagoginio universiteto Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos ir Politologijos katedros Politinės sociologijos magistrantūros studentė Nijolė Milašienė. Darbo tema – jaunimo imlumo gandams ypatumai (VPU studentų atveju). Darbo vadovas – prof.habil.dr. V.Pruskus. Darbo apimtis – 60 psl. Darbo tikslas. Atskleisti jaunimo imlumo gandams ypatumus, įtakos veiksnius bei šio reiškinio suvokimą ir vertinimą. Uždaviniai: pateikti gando kaip socialinio reiškinio fenomeno sampratą ir jo interpretacijas įvairiose socialinėse teorijose; išsiaiškinti gando kilimo priežastis ir jo socialinę paskirtį; išnagrinėti visuomenės imlumą gandams aspektus; aptarti veiksnius skatinančius jaunimo imlumo gandams ypatumus; remiantis tyrimu, nustatyti socialinių, ekonomikos ir filosofijos mokslų specialybės studentų imlumo gandams ypatumus, juos sąlygojančius veiksnius ir jų vertinimą. Hipotezės: tikėtina, kad jaunimas domisi gandais, nes jie skatina ieškotis išsamesnės, tikslesnės informacijos – pasitvirtino; imlumą gandams labiausiai įtakoją šeima ir žiniasklaida – pasitvirtino; ekonominiams gandams imlesni ekonomiką studijuojantys studentai negu socialinius mokslus studijuojantys studentai – nepasitvirtino; politiniams gandams imlesni socialinių mokslų studentai negu filosofijos mokslų studentai – nepasitvirtino; gandai reikalingi, nes skatina oficialius informacijos teikėjus teikti visuomenei iššsamesnę ir visapusiškesnę informaciją – pasitvirtino. Tyrimo objektas. Jaunimo... [toliau žr. visą tekstą] The work was made by Nijolė Milašienė, Political sociology master‘s degree student of VPU Social sciences faculty Sociology and political sciences department. The subject of the work is youth‘s peculiarities in receptivity for the rumours. The director of the work is prof.hab.dr. V.Pruskus. The largeness of the work is 60 pages. The purpose of the investigation is to ascertain the VPU students’ receptivity for the rumours and the factors that influence it with reference to the investigation. For actualising this purpose there were tasks raised: • to represent the rumour’s as the social phenomenon conception and to discuss the interpretations of rumour in different theories; • to represent the causes of raising rumour and the social destination; • to inspect the aspects of society’s receptivity for the rumours; • to analyse the distribution of rumours among youth (students); to ascertain factors that influence youth’s (students’) receptivity for the rumours and to distinguish types that are current among the youth (students). Hypotheses of the investigation: 1. it is probable that rumours stimulate to look for more comprehensive, precise information – was proved; 2. the receptivity for the rumours influence the most family and mass-media – was proved; 3. students that study economics are more receptive for the economical rumours than students that study social sciences – was not proved; 4. social sciences’ students are more receptive for the political rumours than... [to full text]

Country
Lithuania
Related Organizations
Keywords

Gandas, Sociology, Rumour, Gando teikėjas, Gando situacija, The rumour‘s conveyor, The rumour’s successor, Gando perėmėjas, Rumour‘s situation

22 references, page 1 of 3

4 Bordia P., Difonzo N. Problem Solving in Social Interaction on the Internet: Rumors as Social Cognition // Social Psychology Quartely, Washington. 2004, Vol. 67, Nr. 1, p. 36.

1. Achiezer A.S. Rusija: istorinės patirties kritika. T. 3.

2. Aiškinys A. Oficialioji informacija ir gandai. V., 1994.

3. Bagdonavičius J. Įdėmus žvilgsnis į paslaptingą gandų fenomeną // Santalka. V., 2007, t. 15, Nr. 3, p. 68-69.

4. Balčytienė A. Naujoji žiniasklaida: raida, tendencijos ir pažadai, 2007 // www. skaitmeninekultura.mch.mii.lt, žr. 2009-02-15.

5. Baršauskienė V. Dalykinė komunikacija. Kaunas: Technologija, 2002

6. Baršauskienė V., Janulevičiūtė-Ivaškevičienė B. Komunikacija: teorija ir praktika. K., 2005.

7. Bordia P., Difonzo N. Problem Solving in Social Interaction on the Internet: Rumors as Social Cognition // Social Psychology Quartely. Washington, 2004, Vol. 67, Nr. 1, p. 33-49.

8. Brown H.O. The Erzant Letter and the whispering Gallery // Genre, 1977.

9. Cox B.A. What is Hopi Gossip About? Informatikon Management and Hopi Factions? // Man, 1970, 5.

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average