publication . Report . 2000

Emancipatiemonitor

Saskia Keuzenkamp; Ko Oudhof;
Open Access English
  • Published: 10 Nov 2000
  • Publisher: SCP en CBS
  • Country: Netherlands
Abstract
Hoe verloopt het emanicipatieproces van vrouwen in Nederland? Wat is bereikt? Nemen vrouwen al een gelijkwaardige positie in en hebben mannen de deling van macht en verantwoordelijkheid geaccepteerd? Was het emanicipatieproces vooral iets van de twintigste eeuw en gaat het nu vanzelf de goede kant op? Of is een emancipatiebeleid van de overheid en andere maatschappelijke factoren nog immer onontbeerlijk? De Emancipatiemonitor 2000 biedt een overzicht van ontwikkelingen en de stand van zaken op een viertal hoofdterreinen van het emanicipatiebeleid: arbeid, zorg en inkomen; onderwijs; politieke en maatschappelijke besluitvorming; en geweld tegen vrouwen. Enkele to...
Subjects
free text keywords: Emancipatie, Niet-Westerse Migranten
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue