Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Article . 2020

Mind-game films a kino XXI wieku

Patrycja Włodek;
Open Access   Polish  
Published: 23 Nov 2020
Publisher: Zenodo
Abstract
Reviewed book Thomas Elsaesser Kino – maszyna myślenia. Refleksje nad kinem epoki cyfrowej przekł. Mirosław Przylipiak et al. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2018. ISBN 9788378656562, ss. 266. Book cover © by Karolina Zarychta Patrycja Włodek, dr hab. prof. UP; zatrudniona na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie; filmoznawczyni; autorka książek Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro (2018) i „Świat był przemoczoną pustką”. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie (2015); współredaktorka tomów zbiorowych: Autorzy kina europejskiego VII (2018) i Pomiędzy retro a retromanią (2018), Od de Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej (2016); w 2018 roku nominowana do nagrody Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami za najlepszą książkę filmoznawczą; w kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu historii kina, ze szczególnym uwzględnieniem kinematografii amerykańskiej, kino współczesne oraz neoseriale.
Download from