Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Article . 2021

Értelmileg akadályozott, középsúlyosan értelmi fogyatékos munkavállalók a vendéglátásban

Hanna Virág; Ildikó Dunás-Varga;
Published: 08 Sep 2021 Journal: Gyógypedagógiai Szemle, volume 49, pages 200-216 (issn: 0133-1108, Copyright policy )
Publisher: Eotvos Lorand University (ELTE)
Abstract
Háttér és célok: A fogyatékos személyek munkavállalása alacsony mértékű, ezt hazai viszonylatban a KSH 2011. évi népszámlálási adatai is megerősítik. Az értelmi fogyatékos személyek elhelyezkedési aránya különösen a vendéglátás területén alig mérhető. Célcsoportunk, az értelmileg akadályozott, középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek munkavállalásáról még ennél is kevesebbet tudunk. Módszer: Kényelmi mintavétellel félig strukturált egyéni interjúk készültek munkáltatókkal és középsúlyosan értelmi fogyatékos munkavállalókkal a vendéglátás területén, három közismert szervezetnél, Budapest és Fejér megyében. Az interjúelemzés során tartalmi összegzést alkalmaztunk az interjú témakörei mentén. Eredmények: A kutatás alátámasztotta azt a feltételezésünket a megkérdezettek körében, hogy az akkreditált vendéglátóipari szervezetek alkalmaznak középsúlyosan értelmi fogyatékos személyeket. A készségfejlesztő iskolákban szerzett konyhai kisegítő tanúsítvány nem jelent előnyt a kiválasztás során. Az inklúzióban, az érintettek társadalmi szerepvállalásában nagy jelentőséggel bír a mindennapos munkába járás, a vendégekkel és a munkatársakkal való kommunikáció és együttműködés, továbbá a szabadidős programokon való részvétel. Következtetések: Az eredmények alapján megállapítható, hogy a vendéglátásban az akkreditált foglalkoztatási forma nagyban támogatja az értelmileg akadályozott személyek munkavállalását. Az előzetes tanulmányok kevésbé, míg a támogató családi háttér, illetve a munkatapasztalatok nagyban hozzájárulnak az adott munkakör elsajátításához. A szociális kapcsolatok és a szabadidős tevékenységek erősítik a társadalmi részvételt. Kulcsszavak: értelmi akadályozottság, középsúlyos értelmi fogyatékosság, vendéglátás, foglalkoztatás, társadalmi inklúzió
Subjects by Vocabulary

Microsoft Academic Graph classification: Census Accreditation Inclusion (education) Work (electrical) Empowerment media_common.quotation_subject media_common Hospitality business.industry business Certificate Psychology Work experience Medical education

Download from
question_mark
moresidebar