Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Article . 2016

K. Duraj-Nowakowa, Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” – WAM, Kraków 2011, ss. 250

Edyta Wolter;
Open Access
Published: 13 Nov 2016 Journal: Forum Pedagogiczne, volume 4, pages 265-269 (issn: 2083-6325, eissn: 2449-7142, Copyright policy )
Publisher: Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego
Download fromView all 2 sources
lock_open
Forum Pedagogiczne
Article
License: cc-by-sa
Providers: UnpayWall
moresidebar