Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Article . 2013

The OpenAIRE Guide for Research Institutions

GÜRDAL, Gültekin; TÜRKFİDANI, Ata; KUTLUTÜRK, Levent; ÇELİK, Sönmez; KETEN, Burcu;
Open Access
English
Published: 01 Nov 2013 Journal: Türk Kütüphaneciliği, volume 26, issue 2, pages 416-438 (issn: 1300-0039, eissn: 2147-9682, Copyright policy )
Publisher: Türk Kütüphaneciler Derneği (Turkish Librarians' Association)
Abstract
This text is transcript of OpenAIRE Guide which is prepared in order to help researchinstitutions was released on 13.04.2011and translated with the cooperationof ANKOS Open Access and Institutional Repositories Grup members and OpenAIREplus project team of Turkey which is coordinated from IzmirInstitute of Technology Library.OpenAIRE Project aims to support researchers in complying with the European Commission Seventh Framework Programme Open Access Pilot through a European Helpdesk System; support researchers in depositing their researchpublications in an institutional or disciplinary repository; build up anOpenAIRE portal and e-infrastructure for repository networks. The project will work in tadem with OpeanAIREplus Project which has the principal goal of creating a robust, participatory service for the cross-linking of peer-reviewed scientificpublications and associated datasets
Bu metin, Araştırma Kuramlarına yardımcı olmak için 13.04.2011 tarihinde yayımlanan OpenAIRE Kılavuzu’nun çevirisidir. Çeviri, ANKOS Açık Erişim ve Kuramsal Arşivler Gruba üyeleri ve İYTE Kütüphanesi tarafından yürütülen OpenAIREplas Projesi, Türkiye Yardım Masası destek ekibinin işbirliği ile yapılmıştır.OpenAIRE Projesi, bir Avrupa Yardım Masası Sistemi aracılığıyla araştırmacılara Avrupa Komisyonu Yedinci Çerçeve Programıyla uyumlu bir destek sağlamayı; araştırmacıları, bu çerçeve program kapsamında fon desteği alan çalışmalarına ait çıktılarını OpenAIRE Portalı’na dahil bir kurumsal veya konusal arşivde yayımlamaları için desteklemeyi hedeflemektedir. OpenAIRE Projesinin devamı niteliğinde olacak bir proje olan OpenAIREplus’ın temel amacı ise, hakemli bilimsel yayınlara ve ilişkili veri setlerine sağlam çapraz bağlantılar sağlamaktır.
Subjects by Vocabulary

Library of Congress Subject Headings: lcsh:Bibliography. Library science. Information resources lcsh:Z

Subjects

açık erişim, kurumsal arşivler, açık erişim politikaları, OpenAIRE Kılavuzu, OpenAIREplus Projesi, open access,institutional repositories,open access policies,Guide,OpeanAIREplusProject, açık erişim,kurumsal arşivler,açık erişim politikaları,OpenAIRE Kılavuzu,OpenAIREplus Projesi

Download fromView all 2 sources
lock_open
moresidebar