Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Publikationer från K...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
versions View all 2 versions
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Development of a multi-criteria analysis framework to study low carbon transition pathways for the European Union

Authors: Viswanathan, Balasubramanian;

Development of a multi-criteria analysis framework to study low carbon transition pathways for the European Union

Abstract

A crucial element of the global action against climate change is transforming our current carbon-intensive energy system to a sustainable, low-carbon one. Researchers are trying to study this transformation by modelling the pathways. REEEM is one such project with a scope set to the European Union. In parallel, multi-criteria analysis is gaining prominence among decision makers and academics for sustainable energy planning. In this research a multi-criteria analysis framework has been developed to study the low-carbon pathways for the EU. REEEM acts as a background and has been used at various points in the framework development process. Some of the key elements of the framework include a review of academic trends, a logically-derived decision tree and consideration of issues related to data collection and processing. A case study has been codified in R and its results are indicative of the usage of the framework. Further, an analysis of extending the scope of the code, supporting files, and the framework, to other regions has been made. The fundamental goal of this research is to support science-based policy making.

Omställningen från vårt nuvarande fossilberoende energisystem till ett hållbart och fossilfritt är en avgörande faktor i kampen mot global uppvärmning. Forskare världen över studerar detta genom att modellera olika möjligheter. REEEM är ett av dessa modelleringsprojekt och är avgränsat till det europeiska energisystemet. Samtidigt ägnas mer och mer uppmärksamhet (både från beslutsfattare och akademiker) åt multikriterieanals som ett verktyg i hållbar energiplanering. I denna studie har en multikriterieanalys för ett lågt fossilberoende europeiskt energisystem utvecklats. REEEM verkar som bakgrund och har även används i olika delar under utvecklingen av ramverket. De huvudsakliga delarna inkluderar en studie av akademiska trender, ett logiskt beslutsträd samt analys av problematiken kring datainsamling och behandling. En fallstudie har kodifierats med R och dess resultat vittnar om betydelsen av ramverket. Vidare inkluderas en analys av en utvidgning av kodens omfång, stödfiler och tillämpningsområde till andra regioner. Det grundläggande syftet med denna studie är att stödja vetenskapsbaserat policyarbete.

Country
Sweden
Related Organizations
Keywords

Mechanical Engineering, Maskinteknik

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average