Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Master thesis . 2013

Kvinners opplevelse av å leve med lymfødem som følge av brystkreft

Ousdal, Astrid;
Open Access
Norwegian
Published: 30 May 2013
Publisher: University of Stavanger, Norway
Country: Norway
Abstract

Master's thesis in Health and social sciences Formålet med studiet, er å gi en innsikt i norske kvinners opplevelse av å leve med lymfødem som følge av brystkreft. Det er i dag stadig flere som får kreft, og det forventes at det vil bli en økning i antall personer med lymfødem som følge av en kreftdiagnose i tiden fremover. Forskningsspørsmålet var hvordan opplever kvinner å leve med lymfødem, som følge av brystkreft. I studien er det brukt en kvalitativ tilnærming. Datamaterialet er innsamlet ved hjelp av forskningsintervju av åtte kvinner med lymfødem etter brystkreft. Datainnsamlingen er foretatt i lys av et fenomenologisk perspektiv, mens det ved analyse av datamaterialet er gjort en hermeneutisk fortolkning. Funnne viser at kvinnene opplevde å få lite informasjon om at lymfødem kunne være en følge av brystkreft. Lymfødemet opplevdes å by på ubehag, hinder, økt bevissthet og utfordringer i møte med andre. Behov for støtte og nærhet ser ut til å være viktig for å håndtere situasjonen. Flere kvinner ble funnet å være bekymret fordi de ikke visste hvordan lymfødemet ville utvikle seg. De fleste kvinnene ble også funnet å være takknemmlige for å ha overlevd en kreftdiagnose. Gjennom å få innblikk i kvinnenes opplevelser, kan det være et bidrag til å øke helsepersonellets kunnskaper, forståelse, og medvirke til en helsetjeneste tilpasset disse kvinnenes behov.

Subjects

helse- og sosialfag, brystkreft, kvalitativ, kvinner, lymfødem, helse- og sosialfag, brystkreft, kvalitativ, kvinner, lymfødem, :Medical disciplines: 700::Health sciences: 800 [VDP]

Related Organizations
Download from
moresidebar