research product . 2013

Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie

Trzmielak, Dariusz;
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue