publication . Master thesis . 2014

Retten til asyl: Frankrike og Norges praktisering av henvisning til internt beskyttelsesalternativ i hjemlandet i lys av internasjonale forpliktelser og europeisk rettsutvikling

Daae, Julie Korneliussen;
Open Access Norwegian
  • Published: 02 Jun 2014
  • Publisher: The University of Bergen
  • Country: Norway
Abstract
Avhandlingens formål har vært å sammenligne Frankrike og Norges anvendelse av henvisning til internt beskyttelsesalternativ i hjemlandet, i lys av internasjonale forpliktelser og europeisk rettsutvikling. Den største forskjellen, i et komparativt perspektiv, er at henvisning til internt beskyttelsesalternativ er betraktelig mer utbredt i Norge enn i Frankrike. Dette til tross for at Frankrike mottar flere asylsøknader enn Norge hvert år. Det ble fremhevet at årsaken til Norges høye tall, er at i Norge er henvisning til internt beskyttelsesalternativ er obligatorisk, mens henvisning i Frankrike er valgfritt. I tillegg har rimelighetsvurderingen ulike terskler. De...
Subjects
free text keywords: Retten til asyl unntak, 737102
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue