publication . Master thesis . 2011

Kartellbekjempelse i skandinaviske land ved bruk av lempning

Ramsdal, Maria;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 30 Nov 2011
  • Publisher: The University of Bergen
  • Country: Norway
Abstract
"Ulovlig samarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet, og har enorme samfunnsmessige konsekvenser. Forebygging og avdekking av karteller er derforet høyt prioritert område for Konkurransetilsynet".Ingunn B. Gjersvik, seksjonsleder i Konkurransetilsynet Konkurransemyndighetene i de fleste land prioriterer avdekking av karteller veldig høyt og de skandinaviske landene er intet unntak. For å øke antall oppdagelser av karteller, implementerte de skandinaviske landene lempningsprogrammer som ga mulighet for å oppnå strafferabatt til de bedriftene som avslørte kartellet til konkurransemyndighetene. Lempningsordninger i skandinaviske land er et r...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: kartell, lempning, 734103, :Social science: 200::Economics: 210 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue