publication . Master thesis . 2020

Konfidensielle kontrakter ved offentlige innkjøp av legemidler

Sundal, Louise-Mari Høie;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 02 Oct 2020
  • Publisher: The University of Bergen
  • Country: Norway
Abstract
I 2016 varslet helseforetakets innkjøpsservice at legemiddelpriser på enhetsnivå skulle ansees som konfidensielle, og 12.mars 2019 ble et vedtak om fortsatt hemmelighold av enhetspriser vedtatt fra Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Konfidensialitet gjelder både i anbudskonkurranser med konkurrenter og monopolbedrifter. Fra teori og empiri viser transparente priser til motstridene effekter. Transparente priser kan resultere i økt konkurranse, men kan også føre til økt insentiv til prissamarbeid. I forhandlinger kan transparente priser føre til bortfall av rabatter, men til en større legitimitet ved prosessen og en bedre etterprøving av bes...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Konfidensielle priser, Legemidler, 734103
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue