publication . Master thesis . 2020

Retten til arbeid for ureturnerbare asylsøkere

Løvjomås, Ingvild;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 10 Jul 2020
  • Publisher: The University of Bergen
  • Country: Norway
Abstract
Masteroppgaven tar for seg utlendingsloven § 55 og forbudet mot arbeid for ureturnerbare asylsøkere. Hovedproblemstillingen for avhandlingen er om forbudet mot arbeid er forenlig med retten til arbeid slik den er nedfelt i Grunnloven § 110 og menneskerettighetene. I tillegg til Grunnloven § 110, tar oppgaven for seg ØSK artikkel 6, EMK artikkel 3 og EMK artikkel 8 og vurderer hvorvidt disse bestemmelsene har betydning for ureturnerbare asylsøkeres rett til å ta arbeid. Masteroppgave JUS399 MAJUR-2 MAJUR
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: ØSK artikkel 6, EMK artikkel 3, Grunnloven § 110, EMK artikkel 8, Utlendingsloven § 55, 737102
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue