publication . Master thesis . 2020

The New Ladies of Poe: Reshaping the View of the Poesque Woman Through Parody

Mahmoud, Amira-Sabrin;
Open Access Norwegian
  • Published: 02 Jun 2020
  • Publisher: The University of Bergen
  • Country: Norway
Abstract
Denne oppgaven utforsker bruken av parodi i to av Edgar Allan Poe noveller «Three Sundays in a Week» og «The Spectacles». Jeg knytter disse to novellene opp mot kjønnssubversjon som jeg påstår er en stor del av betydningen bak fremstillingen av de ulike karakterene. Kvinnene i disse tekstene spiller en annen rolle enn de vanlige kvinnene vi finner i Poe litteratur, spesielt i forhold til de mest kjente Dark Ladies. «The Spectacles» og «Three Sundays in a Week» klarer gjennom det parodiske elementet å åpne et nytt blikk på en del av Poes forfatterskap som de fleste kritikere innenfor feltet har oversett eller ikke valgt å analysere. Jeg vil i denne oppgaven under...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Parody, Kjønnsroller, Edgar Allan Poe, 711124
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue