publication . Master thesis . 2018

Deglasiasjonsforløpet og sedimentære prosesser i Bjørnafjordsystemet

Nieuwenhuizen, Mari Bruvik;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 21 Jun 2018
  • Publisher: The University of Bergen
  • Country: Norway
Abstract
Hovedformålet med denne studien har vært å rekonstruere deglasiasjonsforløpet av Bjørnafjordsystemet i Vest-Norge, på bakgrunn av sedimentære prosesser og avsetningsmiljø. Datagrunnlaget baseres på høyoppløselige topas seismiske profil, batymetridata, kjerneanalyser og dateringer. Ut ifra det seismiske data har et seismostratigrafisk rammeverk bestående av de fem uformelle enhetene D-A. De seismostratigrafiske enhetene kombinert med datering fra sedimentkjernene danner hovedgrunnlaget for tolkningen av avsetningsmiljø og rekonstruksjonen av isfluktasjonene i området. Deglasiasjonen av Bjørnafjordsystemet startet omtrent samtidig som Norskerenna isstrømmen trakk ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Avsetninger, Avsmelting, Endemorener, Sedimentasjonsprosesser, Sedimentære prosesser, Seismiske data, Sedimentanalyser, Bjørnafjordsystemet, Seismostratigrafisk, //data.ub.uio.no/realfagstermer/c003565 [https], //data.ub.uio.no/realfagstermer/c008833 [https], //data.ub.uio.no/realfagstermer/c007326 [https], //data.ub.uio.no/realfagstermer/c007505 [https], //data.ub.uio.no/realfagstermer/c004779 [https], //data.ub.uio.no/realfagstermer/c001290 [https], //data.ub.uio.no/realfagstermer/c000454 [https], 756199, Avsetninger, Avsmelting, Endemorener, Sedimentasjonsprosesser, Sedimentære prosesser, Seismiske data, Sedimentanalyser, Bjørnafjordsystemet, Seismostratigrafisk
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue