publication . Master thesis . 2017

Overgangen frå utdanning til arbeid - jobbsøk og tidleg utfall i arbeidsmarknaden

Eikrem, Amund Sæther;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 12 Jun 2017
  • Publisher: The University of Bergen
  • Country: Norway
Abstract
I denne masteroppgåva undersøkjer eg kva som medverkar til ein god overgang frå utdanning til arbeid. Dette blir gjort ved å nytte tre mål på utfall i arbeidsmarknaden. Dei tre måla er varigheita av jobbsøket, startløna og varigheita av tilsettinga i den første jobben. Analysen blir gjort på anonymiserte, norske registerdata frå perioden 2003 til 2013. Datasettet inneheld detaljert informasjon om utdanning, arbeid, demografi og mottak av trygdeytingar. Det er grunn til å tru at utfalla er påverka av uobservert heterogenitet. Ei korrigering for dette blir gjort med økonometrisk modellering. Deltaking i arbeidsmarknaden kan henge saman med utfalla på ma...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: utdanning, tobit, Arbeidsmarked, seleksjon, 734103
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue