publication . Bachelor thesis . 2019

Drøfting av populistiske holdninger hos velgere av populistiske parti i Finland og Nederland - relatert til manglende politisk tillit

Hedda Elise Saari;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: NTNU
  • Country: Norway
Abstract
Populisme er sterkt knyttet sammen med kritikk og misnøye med en elite. Denne oppgaven ser på politisk tillit som en holdning hos velgere av det populistiske partiet Sannfinnene i Finland og Socialistische Partij og Partij voor de Vrijheid i Nederland. Det blir brukt en logistisk regresjonsanalyse for å se på sammenhengen mellom politisk tillit og velgere av disse partiene. Dette diskuteres også opp mot teorier om populisme som en ideologi og teori om politisk tillit som en mulig trussel for demokratiet. Analysen kommer frem til at det er mindre politisk tillit hos velgerne, den klarer ikke å svare på om politisk interesse er med på å påvirke hvorfor velgerne bl...
Any information missing or wrong?Report an Issue