publication . Bachelor thesis . 2013

Livskvalitet til pasienter med aldersdemens på sykehjem

Olsen, Melissa Droksaas; Lund, Catrine Steffenakk;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 15 Aug 2013
  • Country: Norway
Abstract
Hensikten med oppgaven var å belyse ulike miljøtiltak og aktiviteter som sykepleieren kan iverksette, for å fremme trivsel og livskvalitet til pasienter med aldersdemens på sykehjem. Oppgavebesvarelsen er en litteraturstudie som bygger på faglitteratur og 14 vitenskapelige forskningsartikler. Da de utvalgte artiklene ble analysert, ble det gjort en tekstanalyse inspirert av en innholdsanalyse. Resultatet viser hjemlig atmosfære som tiltak for å fremme trivsel og livskvalitet, sansehage som tiltak for å fremme trivsel og livskvalitet og aktivitet som tiltak for å fremme trivsel og livskvalitet. Ut i fra resultatet er det grunn til å tro at sykepleieres bidrag i f...
Subjects
free text keywords: demens, sykehjem, trivsel, livskvalitet, sansehage, aktiviteter
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue