publication . Master thesis . 2014

Coworking Space - Ein studie av coworking space som mekanisme i å auke mengd entreprenørskap og innovasjon i Noreg

Sægrov, Oda Marianne;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: NTNU
  • Country: Norway
Abstract
Denne masteroppgåva tek føre seg spørsmål kring ”coworking space” i norsk kontekst, og dets funksjon i å auke mengd innovasjon og entreprenørskap i norsk økonomi. Dette vert studert med utgangspunkt i entreprenøren som primær drivkraft i økonomisk utvikling, og staden som kontekst for økonomisk aktivitet. Studien tek føre seg fire spørsmål med hensikt å svare på den overordna problemstillinga: På kva måte kan ”coworking space” auke mengda innovasjon og entreprenørskap i Noreg? Dei empiriske data som ligg til grunn for analysen er samla inn gjennom intervju av personar som har kjennskap til norske ”coworking space”, anten gjennom medlemsskap eller leiing av ”cowo...
Persistent Identifiers
Any information missing or wrong?Report an Issue