Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Report . 2021

Utforming av læringsutbytte på emnenivå for profesjonsstudiet i medisin

Vie, Gunnhild Åberge; Grimstad, Hilde; Bakke, Ingunn; Wenzel, Hanne Gro; Standal, Rune; Flatås, Kari; Mikkelsen, Maja Elisabeth;
Open Access   Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian  
Published: 01 Jan 2021
Publisher: Professjonsstuiet i medisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
Country: Norway
Abstract
Sluttrapport fra prosjektgruppen med mandat å utarbeide læringsutbyttebeskrivelser (LUB) på emnenivå for profesjonsstudiet i medisin i forbindelse med innføring av Forskrift om nasjonal retningslinje for medisinsutdanningen. Arbeidet ble ledet av Gunnhild Åberge Vie.
Download from