publication . Report . 2021

Økologisk og skogbruksmessig betydning av utenlandske bartreslag i Norge. Oppdatert kunnskap etter 2018

Nygaard, Per Holm; Olsen, Siri Lie;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Nygaard, P.H. & Olsen, S.L. 2021. Økologisk og skogbruksmessig betydning av utenlandske bartreslag i Norge. Oppdatert kunnskap etter 2018. NINA Rapport 2003. Norsk institutt for naturforskning. Fremmede organismer en av de største truslene mot naturmangfoldet på global skala, og Norge jobber for å hindre spredning av fremmede organismer. Samtidig er flere utenlandske treslag plantet ut de siste 300 år med tanke på skogproduksjon. Både planting av utenlandske treslag og kontroll av spredning har siden 2012 vært regulert i «forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål», og Norge er blant de landene i Europa med strengest regulering av bruk av ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Naturmangfold, forvaltning, kostnadsberegning, lerk, lutzgran, sitkagran, spredning, skogbruk, utenlandske treslag, vrifuru, økologiske effekter, Biodiversity, management, cost estimation, Larix sp., Picea ×lutzii, Picea sitchensis, dispersal, forestry, alien tree species, Pinus contorta, ecological effects
Related Organizations
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue