publication . Report . 2021

Evaluering av kultivering av laks i Korsbrekkelva

Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Urdal, Kurt; Hellen, Bjart Are;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Hagen, I.J., Karlsson, S., Urdal, K. & Hellen, B.A. 2021. Evaluering av kultivering av laks i Korsbrekkelva. NINA Rapport 1961. Norsk institutt for naturforskning. I dette prosjektet har vi benyttet genetiske analyser til å spore utsatt laks i Korsbrekkelva til stamlaksforeldre brukt i gyteårene 2013, 2014 og 2015. Andelen kultivert laks fra disse gyteårene var henholdsvis 4, 2,5 og 2,5 %. I forhold til effektivt antall stamlaks og effektivt antall vill gytefisk er dette tilslaget fra kultivering lavt og bidrar lite til den totale bestanden i Korsbrekkelva. Kultiveringen forventes dermed å ikke ha medført noen endring i effektiv bestandsstørrelse eller vesentlig...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Kultivering, Salmo salar, laks, Ryman-Laikre effekt, Tilslag, Genetikk, Genetisk variasjon, Innkrysning, Stamfisk
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue