publication . Report . 2021

Bruk av stordata i arbeidet med å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Kunnskapsstatus og forslag til anvendelse i Norge

Barton, David N.; Gundersen, Vegard; Venter, Zander V.;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Fysisk aktivitet kan defineres som enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur som resulterer i en økning i energiforbruket utover hvilenivå. Denne rapporten er avgrenset til en kunnskapsstatus om anvendelse av stordata for tilrettelegging av fysisk aktivitet i friluft. FNs bærekraftsmål, folkehelseloven og Handlingsplan for fysisk aktivitet (2020-2029) peker mot en integrering av kunnskap om friluftsområder, mobilitet, fysisk aktivitet og folkehelse. Det er behov for verktøy som gjør disse dataene tilgjengelige for kommunal planlegging og tiltaksanalyser. Under korona-pandemien i 2020-2021 har vi sett at stordata også bidrar til kommunal samfunnsber...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: stordata, fysisk aktivitet, tilrettelegging, kartlegging, naturgoder, helse, friluftsliv, big data, physical activity, facilitation, mapping, ecosystem services, health, recreation
Related Organizations
Communities
COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue