publication . Master thesis . 2020

Verdivurdering av Maha Energy AB

Eliassen, Igor;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 15 Jun 2020
  • Publisher: University of Stavanger, Norway
  • Country: Norway
Abstract
Master's thesis in Industrial Economics I denne masteroppgaven har det blitt foretatt en verdsettelse av Maha Energy AB (et svensk onshore olje- og gasselskap). Hovedformålet med verdsettelsen var å beregne den underliggende verdien av selskapets verdi per aksje på to forskjellige tidspunkt og deretter sammenligne de beregnede verdiene mot aksjeprisen i markedet for å identifisere eventuelle avvik i prisingen. Det ble valgt to tidspunkt der 31.12.2019 dekker markedssituasjonen før påvirkningen av covid-19 pandemien og 19.05.2020 som dekker markedssituasjon påvirket av covid-19. Verdsettelsen har blitt gjennomført ved hjelp av fundamental verdsettelse der det har...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: verdsetting, industriell økonomi, oljeselskap, oljeprisen, :Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210 [VDP], :Teknologi: 500 [VDP]
Related Organizations
Communities
COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue