publication . Report . 2020

Undersøkelse av eventuell forekomst av hønsehauk i skog ved Brønnøy kalk AS

Nygård, Torgeir;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Nygård, T. 2020. Undersøkelse av eventuell forekomst av hønsehauk i skog ved Brønnøy kalk AS. NINA Rapport 1866 Norsk institutt for naturforskning. En skog som ligger helt inntil kalkbruddet til Brønnøy Kalk AS i Brønnøy kommune ble i juli 2020 undersøkt for eventuell forekomst av hønsehauk Accipiter gentilis. Skogen hadde delvis urskogspreg, og var typisk gammel granskog i hogstklasse 5. Det ble funnet et hønsehaukreir ca. 220 meter fra planlagt veitrase. Reiret hadde ikke vært i bruk på en tid, men det ble funnet byttedyr-rester ved foten av treet. En kan ikke utelukke at det fantes alternative reir i denne skogen. Det ble ikke påvist hønsehauk under befaringe...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Brønnøy kalk AS, Hønsehauk, Accipiter gentilis, Veitrase, Skog, Hekking, Verneverdi, Hogst, Goshawk, Road, Forest, Breeding, Conservation value, Forestry, Brønnøy kalk AS, Hønsehauk, Accipiter gentilis, Veitrase, Skog, Hekking, Verneverdi, Hogst, Goshawk, Road, Forest, Breeding, Conservation value, Forestry
Related Organizations
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue