publication . Master thesis . 2020

Tillit i endring mellom minoritetsungdom og politiet: En masteroppgave om minoritetsungommens tillit og endring i tillit i møte med politiet

Singh, Manjeet;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Politihøgskolen
  • Country: Norway
Abstract
Master i politivitenskap Politiet sitt forhold til publikum har lenge vært et interessant tema innenfor samfunnsvitenskapen. I disse tider så har det vært et særskilt og konkret fokus på relasjonen mellom Oslopolitiet og minoritetsungdom. På den ene siden har oppmerksomheten dreid seg om hvordan politiet jobber med minoritetsungdom og på den den andre siden at det rapporteres negative holdninger fra minoritetsungdom rettet mot politiets virksomhet. Det kan virke som om det er en forståelse hos samfunnsinstitusjoner som media, i politikken og innad hos politiet selv at dette kan henge sammen. Dette uttrykkes med økte ressurser og tiltak for å bedre relasjonen mel...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: politivitenskap, politiet, etniske minoriteter, ungdom, tillit, kvalitativ metode, spørreskjema, publikum, politirollen
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue