publication . Report . 2020

Politiledelse og ledelse av nærpolitireformen: Forskning, diskusjoner og refleksjoner

Filstad, Cathrine;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2020
  • Country: Norway
Abstract
Det er mange problemstillinger som er analysert i denne rapporten. Det har gitt noen utfordringer i presentasjonen av forskningsresultatene. Den røde tråden i rapporten er koblet til hovedproblemstillingene om hva kjennetegner politiledelse i praksis, endringsledelse i nærpolitireformen og hvordan politiledere lærer ledelse/endringsledelse. Rapporten gir også en evaluering av beslutninger og prosesser for implementering av nærpolitireformen. Forskningsmetoder er hovedsakelig eksplorative kvalitative studier i form av 27 dager med skygging/observasjoner, 2 fokusgrupper, 115 intervjuer, utallige uformelle samtaler og 4 sammen-hengende måneder og 35 dager med felts...
Persistent Identifiers
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue