publication . Master thesis . 2019

Beslutningsstøttesystem for effektiv reserveklassifisering

Rooth, Tuva Gravbråten;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: NTNU
  • Country: Norway
Abstract
Bergindustrien er avhengig av finansielle investeringer. For å beskytte eksterne investorer fra villedende informasjon og uadressert risiko er det utarbeidet en rekke internasjonale rapporteringsstandarder som setter retningslinjer for hvordan mineralske leteresultater, ressurser og reserver skal klassifiseres og presenteres. Med utgangspunkt i de internasjonale rapporteringsstandardene, presenterer denne masteroppgaven et utviklet beslutningsstøttesystem for effektiv reserveklassifisering med fokus på modifiserende faktorene. Ved å systematisk vurdere faktorer og beslutninger som påvirker hvorvidt forekomsten er økonomisk lønnsom og teknisk utvinnbar, vil en ha...
Persistent Identifiers
Any information missing or wrong?Report an Issue