publication . Report . 2011

Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak

Gasbjerg, Gry; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein Håkon; Systad, Geir Helge Rødli; Anker-Nilssen, Tycho;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  • Country: Norway
Abstract
Gasbjerg, G., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S-H., Systad, G.H. & Anker-Nilssen, T. 2011. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. - NINA Rapport 733. 139 s. Denne konsekvensvurderingen inngår som et grunnleggende dokument om sjøfugl i arbeidet med en forvaltningsplan for norsk del av Nordsjøen og Skagerrak. Målet har vært å gi en faglig oppdatert og enhetlig vurdering av konsekvenser for sjøfugl av de ulike påvirkningsfaktorene som er definert i prosessen. I de fleste tilfellene har vi vurdert både dagens situasjon og et nærmere beskrevet fremtidsbilde, samt disk...
Persistent Identifiers
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue