publication . Master thesis . 2018

Bruk av bildemateriale fra dronebaserte opptak for hastighetsberegning i elver med frispeilstrømning med Large-scale Particle Image Velocimetry

Benjaminsen, Maren;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: NTNU
  • Country: Norway
Abstract
Denne masteroppgaven, utført i samarbeid med FIThydro, har som formål å teste ut beregningsmetoden Large-scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) for overflatehastighet i elver. Ved utbygging av vassdrag endres elveløpet og andre forhold i vassdraget. Som et verktøy for å vurdere påvirkningen av disse endringer brukes numeriske simuleringer hvor vannets hastighet og vannføringen er essensielle inngangsdata. Målinger av både vannhastighet og vannføring, utføres i dag med måleinstrumenter som akustisk dopplerinstrument og strømningsmåler. Disse metodene er velprøvde og gode, men har begrensninger ved ekstreme vannføringer som flom, eller svært lave vannføringer, s...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Bygg- og miljøteknikk, Vassdragsteknikk
Any information missing or wrong?Report an Issue