publication . Master thesis . 1976

Kvantitative og kvalitative registreringer av fuglefaunaen i Øvre Sjodalen, Vågå og Øystre Slidre kommuner, 1970-1974. Avifaunistisk kartleggingsarbeid som hjelpemiddel i arealplanlegging ved vurdering av områders verneverdi.

Bevanger, Kjetil;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 1976
  • Publisher: Universitetet i Trondheim
  • Country: Norway
Abstract
Hovedfagsoppgave i spesiell zoologi ved Universitetet i Trondheim, høstsemesteret 1976.
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Fauna, Fugler, Fuglesamfunn, Fugleregistreringer
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue