publication . Report . 2019

Biologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2018

Bergan, Morten Andre;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Bergan, M.A. 2019. Biologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2018. NINA Rapport 1597. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2018 ble det foretatt undersøkelser av ungfisk av laks, ørret og bunndyrsamfunn i Gaula i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Midtre Gauldal kommunes renseanlegg (Moøya Renseanlegg, RA). Den undersøkte elvestrekningen mottar og akkumulerer den samlede belastningen fra henholdsvis Moøya RA, ulike kloakk-kilder og annen forurensning via flere tilsigsbekker, i tillegg til et punktutslipp fra Norsk Kylling AS. Bunndyrundersøkelsen ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Ungfisk, Laks, Sjøørret, Bunndyr, Miljøtilstand, Økologisk tilstand, Overvåkning, Resipientundersøkelser
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue